Księgowość

Zakres usług

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (tzw. księgowość uproszczona)
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Prowadzenie rozliczeń oraz sporządzanie zeznań i deklaracji z zakresu podatku VAT, CIT, PIT
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów podatkowo-księgowych
 • Optymalizacja podatkowa
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenia Społeczne
 • Kadry, Płace, ZUS, PFRON, PPK - kompleksowa obsługa pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • PIT roczny dla osób fizycznych
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przez Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • Odbieranie dokumentów na życzenie Klienta

Usługi dodatkowe

 • Zwroty podatku z UE w ramach procedury VAT REF
 • Obsługa certyfikatów zagranicznej płacy minimalnej Milog, Macron, Niderlandy, Austria, Włochy
 • Pomoc w uzyskaniu ZUS A1
 • Rejestracja w BDO
 • Pomoc w organizacji zatrudnienia cudzoziemców:
  - Oświadczenia o powierzeniu pracy
  - Zezwolenia na pracę
  - Karty pobytu
 • Współpraca i doradztwo Inspektora BHP
 • Współpraca z ekspertem w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców